กรมการค้าต่างประเทศ ขอเชิญชวนผู้ประกอบการ ทดลองใช้ระบบงานควบคุมสินค้า (Internal Compliance Program) สำหรับเตรียมความพร้อมในการจัดทำระบบ ICP ภายในองค์กร และขอรับใบอนุญาตแบบรายปี ต่อไป โดยสามารถเข้าไปทดลองใช้งานได้ที่ http://27.254.61.112/e-TCWMD
*ระบบรองรับการใช้งาน Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge และ Internet Explorer 11 ขึ้นไป
หมายเหตุ :
1. ระบบเวอร์ชั่นล่าสุดจะยังคงเป็นเพียงระบบที่เปิดเพื่อการทดลองใช้เท่านั้น ยังไม่ใช่ระบบปฏิบัติการจริง และไม่สามารถถ่ายโอนข้อมูลจากระบบทดลองไประบบจริงได้
2. หากท่านพบปัญหาความผิดพลาดของระบบ กรุณา capture หน้าจอและแจ้งปัญหาการใช้งานของท่าน พร้อมกับ Username และหมายเลข Screen ID (แสดงที่มุมขวาล่างของหน้าจอ) ผ่านอีเมล์ etmdsupport@mbc.co.th
3. หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ระบบ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่กรมการค้าต่างประเทศ สายด่วน 1385

  

เข้าสู่หน้าหลัก